Praktijkregels

CranioSacraal therapie Den Haan is een aparte afdeling binnen Fytaal Roosendaal. Voor craniosacraaltherapie gelden andere regels, tarieven en vergoedingen dan binnen de fysiotherapie. Ook de beroepsvereniging is anders. Annette is aangesloten bij de beroepsvereniging de VBAG (vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en bij de koepelorganisatie het RBCZ. De craniosacraal praktijk houdt zich aan de eisen van VBAG en RBCZ. Hieronder valt bijvoorbeeld:

  • nascholing en intervisie verplichting;
  • aansluiting bij de klachtencommissie en tuchtrechtregeling;
  • eisen voor verslaglegging
  • verplichting tot geheimhouding. Annette den Haan heeft de eed tot geheimhouding afgelegd. Alleen met toestemming van de cliënt zal informatie aan derden gedeeld worden.
  • bij afwezigheid van Annette den Haan zal zij voor gelijkwaardige kwalitatieve vervanging zorgen.

Tarieven zijn overeenkomstig de richtlijnen van het RBCZ. Vergoeding vindt plaats uit de aanvullende verzekering. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden. U dient zelf de rekening aan de praktijk te betalen. Vervolgens dient u zelf de factuur in bij uw zorgverzekering voor vergoeding aan u. Bent u verhinderd gelieve dan 24 uur van tevoren af te melden anders ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen á 70% van het behandeltarief. Deze kosten zijn voor u, u kunt deze niet bij uw zorgverzekeraar indienen. De behandelingen duren 60 minuten. Houdt u wel rekening met een uitloop naar 75 minuten.

Tarieven

Eerste intake, kennismaking en behandeling á 60 minuten: 75 euro
Vervolg behandelingen á 60 minuten: 75 euro

Overig

Trek warme gemakkelijk zittende, niet knellende, kleding aan. Tijdens de behandeling kunt u uw kleding aan houden. Sieraden, riemen, schoenen gaan af/uit. Zet uw telefoon uit of op stil. CranioSacraal therapie Den Haan is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtkamer. Binnen de praktijk dient ieder zich te gedragen binnen de algemeen geldende normen en waarden van de Nederlandse samenleving. In geval van calamiteiten (bv brandalarm) dient u te allen tijde de aanwijzingen van de praktijkmedewerker en bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

U bent van harte welkom en ik hoop dat ik u naar wens kan helpen. Mocht dit niet zo zijn schroom dan niet dit te melden dan kunnen we samen kijken wat ik kan verbeteren. Ik denk graag met u mee.

Profiel foto Annette Den Haan